Wat is rijangst?

Rijangst is een belemmerende angst die tot gevolg heeft dat jij als bestuurder niet kunt functioneren zoals je zelf graag zou willen. Toch is het een gevoel dat zeer reëel is voor diegene die het overkomt. Het overkomt zelfs meer mensen dan je in eerste instantie zou denken. In Nederland ondervinden ongeveer 1.000.000 mensen een vorm van rijangst. Toch hoeft de oorzaak van deze rijangst helemaal niets met autorijden te maken te hebben.


Hoe kom ik van mijn rijangst af?

Om je rijangst te overwinnen heb je heel veel lef nodig en een beetje hulp van buitenaf. Allereerst zul je zelf tot de ontdekking moeten komen dat je niet zo graag autorijdt of bepaalde onderdelen van het autorijden vermijdt, bijvoorbeeld niet meer op de autosnelweg rijden. Dan komt het moment dat je daarvoor ook nog eens iemands hulp in moet gaan schakelen en dat is voor veel mensen toch een behoorlijk hoge drempel. Dat is ook heel logisch, het is namelijk niet makkelijk om toe te geven dat je iets niet kunt of durft. Toch kan ik alleen maar toejuichen dat iemand die stap neemt en respect tonen voor iedereen die het lef heeft hulp in te roepen. Tevens kan ik wel stellen dat, wat mij betreft, de oorzaak van rijangst altijd serieus is en nooit wordt gezien als gek of raar. Toch ervaart iedereen de rijangst op zijn/haar eigen manier. Daardoor zal mijn aanpak altijd ingesteld zijn op de persoon die hulp gevraagd heeft. In grote lijnen ziet het traject er dan zo uit:

  1. Jij ervaart de rijangst als zodanig belemmerend dat je hulp inroept
  2. Samen maken we een afspraak bij jou thuis
  3. In een gesprek maken we kennis met elkaar
  4. Na dit gesprek gaan we samen naar de auto
  5. In de auto kijk ik welke vaardigheden van autorijden je al bezit
  6. Daarna laat ik je diverse oefeningen uitvoeren
  7. Bij terugkomst bij jou thuis bespreken we alles wat we hiervoor hebben gedaan
  8. Hieruit komt een plan van aanpak
  9. Als je hiermee akkoord gaat krijg je meteen te horen wat alles samen gaat kosten
  10. Tot slot hebben zowel jij als ik het recht om hierover een besluit te nemen

Alles bij elkaar zal deze intake ongeveer 2 uur duren.


Andere belemmeringen

Behalve rijangst zijn er nog meer factoren die jij als een belemmering kunt ervaren om je rijbewijs te halen.
Je kunt hierbij denken aan:

Als jij je zorgen maakt over de manier waarop jij je rijbewijs kunt halen, kunnen we daar eens samen naar kijken om te zien welke stappen er nodig zijn om ook jou te laten slagen voor het rijexamen. Ik denk graag in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.

Net als bij de rijangst zal er een uitgebreide intake plaatsvinden, zoals hierboven beschreven.
Zijn er toch nog vragen waar je geen antwoord op hebt gevonden, dan vind je onder contact diverse manieren om mij die vraag te stellen